„Czyste powietrze wokół nas” Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

W marcu 2023 r. nasze oddziały przedszkolne przystąpiły do realizacji programu
‘’Czyste powietrze wokół nas”.

W ramach realizacji programu dzieci odbyły zajęcia, które miały charakter warsztatowy i skoncentrowane były na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane były do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka. Najskuteczniejszym działaniem w zapobieganiu chorób spowodowanych paleniem tytoniu jest promocja zdrowia. Dzięki programom edukacyjnym, wśród dzieci i młodzieży kształtowane są prawidłowe postawy zdrowotne.

W ramach zajęć zrealizowane zostały następujące tematy:

  1. Spacer po okolicy – ukierunkowanie dzieci na źródła i rodzaje dymów przez obserwację w środowisku.
  2. Co i dlaczego dymi? Kolejne zajęcie miało na celu dalsze wzbogacenie wiedzy dzieci na temat pochodzenia dymów, określenia ich rodzajów oraz przyczyn ich wydobywania się. Podczas tych zajęć dzieci miały możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej pt. ‘’Dymy ‘’ i  ‘’Smok czy Smog‘’.
  3. Jak się czuję kiedy dymi papieros? Podczas tego tematu dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów. Podczas ćwiczeń oddechowych przy muzyce relaksacyjnej porównywały odczucie przyjemne wśród ‘’ kwiatów‘’ i odczucie, które towarzyszyły dzieciom podczas kontaktu z dymem.
  4. Jak unikać dymu papierosowego? Na tych zajęciach uświadomiono dzieciom jak powinny się zachować w sytuacji kiedy dorośli palą papierosy przy dzieciach. Do tych zajęć wykorzystano opowiadanie pt. „Podróż Dinusia pociągiem „Dzieci nauczyły się piosenki o Dinusiu pt. „Palenie szkodzi zdrowiu”.
  5. Co się dzieje kiedy ludzie palą papierosy? Dzieci zwróciły uwagę na negatywne cechy palenia  (żółte zęby, paznokcie, nieświeży oddech, nieprzyjemny zapach) oraz groźne choroby płuc, gardła, serca, żołądka. Wykonały własny znaczek  „Nie Pal”.
Na dywanie siedzą dzieci i wykonują wspólnie plakat
Tablica z pracami plastycznymi dzieci