Bezpieczny zerówkowicz

We wrześniu, wszystkie oddziały zerowe przeprowadziły tydzień bezpieczeństwa. Dzieci poznały podstawowe znaki drogowe, nauczyły się zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. W ramach wdrożenia do odpowiedniego zachowania w ruchu drogowym, każda
z zerówek zorganizowała wyjście na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.

Tekst: Irena Zaniewska

Skrzyżowanie z sygnalizatorem świetlnym, po prawej stronie na chodniku grupa dzieci ustawiona w dwójkach z opiekunką.
Sala przedszkolna, dzieci siedzą w półkolu na dywanie, przed nimi ułożona sygnalizacja świetlna i przejście dla pieszych.
Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, na chodniku  przed przejściem dla pieszych grupa dzieci z nauczycielką.
Dzieci ustawione do zdjęcia, w tle skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.