Ubezpieczenie

Rok szkolny 2021/2022

Ulotka – Ubezpieczenie szkolne Edu PLUS

Ulotka – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group – Gmina Łęczna 2021/2022

Link do zawarcia ubezpieczenia: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

numer ID klienta: dd5xg