SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Idea edukacji włączającej

Punkt konsultacyjny w listopadzie

Październik i listopad ze SCWEW-em w Łęcznej

Punkt konsultacyjny w lutym

Punkt konsultacyjny w marcu

Styczeń ze SCWEWem

Grupa Wsparcia dla nauczycieli współorganizujących kształcenie

Zaproszenie na konferencję otwierającą SCWEW w dniu 25 marca 2022 roku

Program konferencji SCWEW w dniu 25 marca 2022 roku z wystąpieniem Pani wicedyrektor Małgorzaty Rodziewicz

Kampania społeczna „Włączanie łączy, nie dzieli”

Włączanie łączy, nie dzieli

SCWEW – nowatorskie rozwiązania

Grupa wsparcia

Punkt Konsultacyjny we wrześniu 2022 r.

Działania SCWEW w SP2 w Łęcznej we wrześniu 2022

Punkt konsultacyjny SCWEW – październik 2022

SCWEW w Świdniku

Pilotażowe wdrożenie Modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Punkt konsultacyjny SCWEW w grudniu 2022

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej w konkursie plastycznym „Mówię więc jestem

Działania SCWEW w ramach VII etapu projektu

DZIEŃ OTWARTY SCWEW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁĘCZNEJ

Dzień otwarty SCWEW

Z jakiego wsparcia korzystają uczniowie, rodzice i nauczyciele w ramach działań objętych projektem SCWEW?

Z jakiego wsparcia można skorzystać w VIII etapie projektu SCWEW?

Terminy konsultacji i superwizji dla nauczycieli i rodziców oraz spotkań grupy wsparcia w ramach VIII (ostatniego) etapu pilotażowego projektu SCWEW

Wsparcie dla szkoły w ramach projektu

Informacja końcowa SCWEW