SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Idea edukacji włączającej

Punkt konsultacyjny w listopadzie

Październik i listopad ze SCWEW-em w Łęcznej

Punkt konsultacyjny w grudniu