SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Idea edukacji włączającej

Punkt konsultacyjny w listopadzie

Październik i listopad ze SCWEW-em w Łęcznej

Punkt konsultacyjny w lutym

Punkt konsultacyjny w marcu

Styczeń ze SCWEWem

Grupa Wsparcia dla nauczycieli współorganizujących kształcenie

Zaproszenie na konferencję otwierającą SCWEW w dniu 25 marca 2022 roku

Program konferencji SCWEW w dniu 25 marca 2022 roku z wystąpieniem Pani wicedyrektor Małgorzaty Rodziewicz

Kampania społeczna „Włączanie łączy, nie dzieli”

Włączanie łączy, nie dzieli

SCWEW – nowatorskie rozwiązania

Grupa wsparcia

Punkt Konsultacyjny we wrześniu 2022 r.

Działania SCWEW w SP2 w Łęcznej we wrześniu 2022

Punkt konsultacyjny SCWEW – październik 2022

SCWEW w Świdniku

Pilotażowe wdrożenie Modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Punkt konsultacyjny SCWEW w grudniu 2022