Rekrutacja do szkół średnich 2023/2024

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024


Zarządzenie nr 16/2023 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły


Informacja o konferencji on-line dla rodziców uczniów.


Program Stypendialno-Rozwojowy „Klasa”


Informacja o konsultacjach z doradcami zawodowymi dla uczniów klas 8 i ich rodziców.


Otwarty etap RKWP – Rejestracja kandydatów/wybór preferencji