Obiady

Należność za obiady za październik 2021 r. Koszt obiadu uczniowskiego: 66,50 zł Koszt obiadu nauczycielskiego: 159,60 zł Wpłaty za obiady przyjmowane będą tylko w dniach 27, 28, 29 września na konto bankowe szkoły PKO BP  19 1020 3206 0000 8702 0116 8731 (w budynku przy ul. Szkolnej 53 karta obiadowa zostanie przekazana uczniowi w klasie, w budynku przy ul. Piłsudskiego 12 po odbiór karty proszę zgłosić się do intendenta.) Wpłaty dokonane po terminie zwrócone zostaną na konto rodzica/opiekuna. Proszę o wpisanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasę. Telefon kontaktowy – INTENDENT – 81- 531- 55- 90