Obiady

– ul. Szkolna 53 –81-531-55-90

– ul. M. Piłsudskiego12 – 81-535-87-16


OGŁOSZENIE OBIADOWE

za miesiąc wrzesień 2023r.

Koszt obiadu uczniowskiego: 85,50 zł

Koszt obiadu nauczycielskiego: 190,00 zł

Wpłaty za obiady przyjmowane będą tylko w dniach 29, 30, 31 sierpnia 2023r. na konto bankowe szkoły

PKO BP 19 1020 3206 0000 8702 0116 8731

(w budynku przy ul. Szkolnej 53 karta obiadowa zostanie przekazana uczniowi w klasie.

W budynku przy ul. Piłsudskiego 12 po odbiór karty proszę zgłosić się do kierownika.)

Wpłaty dokonane po terminie zwrócone zostaną na konto rodzica/opiekuna.

Proszę o wpisanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasę.


Jadłospis – wrzesień 2023