LABORATORIA Przyszłości

Uczniowie klas 5tych podczas lekcji informatyki przez cały wrzesień realizowali projekt „Na pomoc”. Konstruktorzy budowali roboty, które na kolejnych zajęciach będą programować w ramach Laboratoriów Przyszłości.