Laboratoria Przyszłości – Biologia

W ramach Laboratoriów Przyszłości (Moduł Woda) uczniowie klas szóstych na zajęciach Koła Biologicznego poznawali właściwości wody, które umożliwiają zachodzenie procesów życiowych. Poprzez przeprowadzenie prostych doświadczeń przekonali się o istnieniu sił spójności, kohezji i adhezji warunkujących transport wody w roślinie, poznali zjawisko osmozy i osmoregulacji oraz efektu kapilarnego. Obserwowali także mikroorganizmy w kropli wody. W ramach Modułu Powietrze skonstruowali wskaźnik laserowy do badania zapylenia powietrza (zdjęcia poniżej).

Elżbieta Daniluk

Na zdjęciu widoczne 5 osób (trzy dziewczynki i dwóch chłopców). Wszyscy w skupieniu wykonują konstrukcję wskaźnika laserowego. Dziewczynki siedzą w ławce a chłopcy stoją.
Na zdjęciu skonstruowany wskaźnik laserowy trzymany w dłoni uczennicy na tle instrukcji wykonania. Wskaźnik zrobiony z tuby kartonowej i wskaźnika laserowego. Widać stan zapylenia powietrza w wiązce światła.