Laboratoria Przyszłości

Tablice magnetyczne zakupione ramach Laboratoriów Przyszłości umożliwiły zaprezentowanie w szkole prac plastycznych wykonywanych przez uczniów klas 6 i 7 podczas realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Kreatywne Prace Plastyczne.

Agnieszka Grudzień

Kolaż zdjęć przedstawia prace plastyczne zaprezentowane na tablicach magnetycznych.