Kreatywne Prace Plastyczne – Malowanie linijką.

Uczniowie klasy 7c uczestniczyli w zajęciach realizujących działania wynikające z Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego “Kreatywne Prace Plastyczne”. Wykorzystane zostały materiały plastyczne zakupione w ramach Laboratoriów Przyszłości. Zadania polegało na malowaniu linijką i “wyprodukowaniu” wielokolorowego papieru artystycznego, który można wykorzystywać w przyszłości jako tło lub tworzywo do dalszych działań plastycznych.

Agnieszka Grudzień