Dyrekcja

mgr Teresa Baruk

pełniąca obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

mgr Maria Bacza

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

mgr Hanna Lipińska – Stopa

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

mgr Małgorzata Rodziewicz

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej