Harmonogram konsultacjiHARMONOGRAM GODZINY DOSTĘPNOŚCI, W TRAKCIE KTÓREJ NAUCZYCIELE, ODPOWIEDNIO DO POTRZEB, PROWADZĄ KONSULTACJE DLA UCZNIÓW LUB RODZICÓW
 ROK SZKOLNY 2023/2024
I OKRES

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Dzień

Godzina

Adres szkoły

(ul. Szkolna 53/
 ul. Marszałka Piłsudskiego 12)

Nr sali

1.

Fryt Małgorzata

poniedziałek

 

poniedziałek

 

14.00-15.00

(1, 2 tydzień)

14.00-15.00 (3, 4 tydzień)

ul. Szkolna 53

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

gabinet dyrektora

gabinet dyrektora

2.

Lipińska-Stopa Hanna

 czwartek

 14.00-15.00

 ul. Marszałka Piłsudskiego 12

 gabinet dyrektora

3.

Szychta-Zagwodzka Danuta

 środa

15.00-16.00

ul. Szkolna 53

gabinet wicedyrektora

4.

Bałaban Jarosław

 piątek

14:00-15:00

ul. Szkolna 53

 s. II/13

5.

Bałaszek Marta

 środa

13.00-14.00

ul. Szkolna 53

 s. I/10

6.

Banaś Barbara

 czwartek

 9:00 – 10:00

ul. Szkolna 53

pokój

nauczycielski

7.

Bartecka Bożena

wtorek

10.05-11.05

ul. Szkolna 53

s. II/15

8.

Bielińska Urszula

poniedziałek

11.10- 12.10

ul. Szkolna 53

s. I/10

9.

Bogusz Łukasz

wtorek

czwartek

13-13:30

13-13:30

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

s. 23

10.

Brodzisz Małgorzata

poniedziałek

piątek

 15.40-16.10

14.50-15.20

 ul. Marszałka Piłsudskiego 12

 pokój nauczycielski

11.

Brońska-Krzyżanowska Małgorzata

wtorek

środa

11:10-11:40

14.00-14.30

 ul. Szkolna 53

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

 pokój nauczycielski

pokój nauczycielski

12.

Brudzińska Anna

piątek

 10.20-11.05

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

pokój nauczycielski

13.

Brzozowski Rafał

1 i 3  wtorek m-ca

2 i 4  wtorek m-ca

13.15-13.45

 

14.05-14.35

ul. Szkolna 53

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

s. II/13.

s. 29

14.

Budzyńska Renata

środa

wtorek

 14.00-14.30

14.30-15.00

 ul. Szkolna 53

 gabinet pedagoga

15.

Buss Katarzyna

poniedziałek

wtorek

13.00-13.30

7.15 – 7:45

ul. Szkolna  53

ul. Piłsudskiego

 pokój nauczycielski

16.

Cieżak Katarzyna

poniedziałek

14.00 -15.00

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

 s.14

17.

Cur Jacek

czwartek

14.00-15.00

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

 pokój nauczycieli wych. fiz.

18.

Czechowska Ewa

 czwartek

12.00-13.00

ul. Szkolna 53

 s. I/11

19.

Dąbrowska Magdalena

poniedziałek

piątek

7.30 – 8.00

12.30- 13.00

ul. Szkolna 53

ul. Szkolna 53

s. 0/11b

s. 0/11b

20.

Dziadko Wojciech

piątek

12.00 -13.00

 ul. Szkolna 53

 pokój nauczycieli wych. fiz.

21.

Galewska Anna

poniedziałek

13.15 -14.15

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

 s. 8

23.

Grudzień Agnieszka

poniedziałek

14.10-15.10

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

 s. 7

24.

Grzeszuk-Kondratiuk Irena

 piątek

11.15-12.15

 ul. Szkolna 53

 pokój nauczycielski

25.

Hapoń Izabella

 poniedziałek

 14.00-15.00

 ul. Szkolna 53

 Gabinet psychologa

26.

Jakubowska Elżbieta

poniedziałek

czwartek

13.00.-13.30

11.10.-11.40

 ul. Marszałka Piłsudskiego 12.

ul. Szkolna 53.

pokój nauczycielski

27.

Jakubowski Karol

poniedziałek

środa

13:00-13:30

10:20-10:50

ul. Szkolna 53

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

 pokój nauczycieli wych. fiz.

28.

Janowska Barbara

poniedziałek

wtorek

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

 pokój nauczycieli wych. fiz.

29.

Kafarski Jacek

poniedziałek

 11.55-12.55

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

 pokój n-li wf

30.

Kaproń Wojciech

wtorek

środa

10.20-10.50

9.30-10.00

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

 pokój n-li wf

31.

Karpińska Ewa

poniedziałek

środa

8:00-8:30

7:00-7:30

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

 s.12

32.

Kędzierska Alicja

 piątek

11.10-12.10

ul. Szkolna 53

 s.1/10

33.

Kłodzińska Joanna

poniedziałek

środa

14.00-14.30

12.15-12.45

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

gabinet pedagoga

34.

Kłyza Alina

poniedziałek

środa

13.00- 13.30

 7.15 – 7:45

ul. Szkolna 

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

s.II/10

s. 25

35.

Kopania Elżbieta

środa

czwartek

12.30-13.00

13.15-13.45

ul. Szkolna

ul. Szkolna

0/11b

0/11c

36.

Koperczak Grażyna

czwartek

14.00-15.00

 ul. Marszałka Piłsudskiego 12

sala nr 18

37.

Kościelska Barbara

środa

11.10-12.10

 ul. Szkolna 53

 pokój nauczycielski

38.

Kot Agnieszka

wtorek

środa

 13.45-14.15

 13.45-14.15

 ul. Szkolna 53

 biblioteka

39.

Kowal Katarzyna

poniedziałek 

14.00-14.45

 (1 tydzień)

14.15-15.00

(2-4 tydzień)

ul. Szkolna 53

 

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

pokój nauczycielski

pokój nauczycielski

40.

Kowalska Beata

poniedziałek

czwartek

8.00-8.30

8.00-8.30

ul. Szkolna 53

pokój nauczycielski

41.

Koźmian Anna

 środa

 

10:00-11.00

ul. Szkolna 53

 0/22

42.

Kruszyńska Agnieszka

poniedziałek

wtorek

10:30-11:00

14:30-15:00

ul. Szkolna 53

0/22

43.

ks. Głębocki Maciej

wtorek

środa

8.00-8.30

8.00-8.30

ul. Szkolna 53

ul. Szkolna 53

pokój nauczycielski

44.

ks. Pszenniak Kamil

piątek

14.00-15.00

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

 s. 20

45.

Ks. Szajner Jakub

poniedziałek

piątek

8:00-8:30

8:00-8:30

ul. Szkolna 53

pokój nauczycielski

46.

Księżopolska Anna

poniedziałek

12.15 -13.15

ul. Szkolna 53

 pokój nauczycielski

47.

Kubicka Karolina

piątek

9.00-10.00

 ul. Szkolna 53

 0/22

48.

Kuchciewicz White Joanna

poniedziałek 

 12:30- 13:00

ul. Szkolna 53

II/11

49.

Kuriata Agnieszka

środa

czwartek

12.00-12.30

14.05-14.35

 ul. Marszałka Piłsudskiego 12

pokój nauczycielski

50.

Kusyk Elżbieta

wtorek

 10.15-11.15

 ul. Szkolna

pokój nauczycielski

51.

Lipko Agnieszka

poniedziałek

środa

15:30-16:00

15:30-16:00

ul. Szkolna 53

ul. Szkolna 53

s. 0/21

s. 0/21

52.

Łucjan Daria

środa

czwartek

15:30-16:00

7:30- 8:00

 ul. Szkolna 53

sala 0/9

sala 0/11c

53.

Łucjan Jacek

 wtorek

12.15-13.15

 ul. Szkolna 53

pokój nauczycieli wych. fiz.

54.

Majewska Alicja

wtorek

środa

14.00-14.30

14.00-14.30

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

 s. 18

55.

Marchlewska Karolina

 środa

14.00-15.00

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

gabinet psychologa

56.

Marzec Ewa

środa 

13.00-14.00

ul. Piłsudskiego

pokój nauczycielski

57.

Mazur Elwira

poniedziałek

 14:00-15:00

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

 s. 12

58.

Mazurkiewicz Agnieszka

 środa

 13.15-14.15

 ul. Marszałka Piłsudskiego 12

 sala świetlicy

59.

Michalak Beata

poniedziałek

13.00-14.00

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

pokój nauczycielski

60.

Mitrus Anna

poniedziałek

piątek

7:30- 8:00

12.30- 13.00

ul. Szkolna 53

 0/11c

61.

Mudy Anna

 wtorek

czwartek

7:30- 8:00

15:30-16:00

ul. Szkolna 53

 0/11c

62.

Ożóg Magdalena

wtorek

12.00-12.30

13.30-14.00

ul. Szkolna 53

pokój nauczycielski

63.

Pawlak Anna

wtorek

 14.00-15.00

 ul. Marszałka Piłsudskiego 12

pokój nauczycielski

64.

Pelica Grzegorz

 piątek

 14.00-15.00

 ul. Marszałka Piłsudskiego 12

 s. 8

65.

Pełczyńska Katarzyna

piątek

 09:00-10.00

ul. Szkolna 53

stołówka szkolna

66.

Perzyńska-Kusiak Maria

 środa

 13.30-14.30

 ul. Marszałka Piłsudskiego 12

 biblioteka

67.

Piasecka Ilona

 wtorek

czwartek

12:30-13:00

7:30-8:00

 ul. Szkolna 53

 s. 0/11c

68.

Podgórniak Joanna

środa (1 i 2 tydzień)

czwartek (3 i 4 tydzień)

13:15-14:00

13:15-14:00

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

ul. Szkolna 53

pokój nauczycielski

s. II/13

69.

Podoba Barbara

wtorek

11:05-12:05

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

pokój nauczycielski

70.

Pyszniak Dorota

wtorek

14.00-15.00

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

s. 14

71.

Radczak Magdalena

czwartek

13:00-14:00

ul. Szkolna 53

pokój nauczycielski

72.

Radko Klaudia

 czwartek

11:05 -12:05

ul. Szkolna 53

sala rewalidacyjna

73.

Radomska Ewa

poniedziałek

środa

13.30-14.00

13.30-14.00

ul. Szkolna 53

 biblioteka

74.

Roczon Katarzyna

piątek

13.00-14.00

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

pokój nauczycielski

75.

Serwa Agnieszka

poniedziałek

wtorek

13.00-13.30

13.15-13.45

ul. Szkolna 53

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

 s. II/6

pokój nauczycielski

76.

Skowrońska Małgorzata

poniedziałek

12.00-13.00

ul. Szkolna 53

II/15

77.

Smyk Edyta

poniedziałek

 środa

 15.35-16.05

 10.35-11.05

 ul. Szkolna 53

 gabinet logopedy

78.

Socha- Szymaniak Renata

 czwartek

9:00 – 10:00

ul. Szkolna 53

 stołówka szkolna

79.

Sochacka Iwona

poniedziałek

12:00- 13:00

ul. Szkolna 53

pokój nauczycielski

80.

Starzyńska Katarzyna

środa

piątek

13:00-13:30

13:00-13:30

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

ul. Szkolna 53

pokój nauczycielski

81.

Szczęsna Lidia

czwartek

piątek

12.00- 12.30

12.00- 12.30

ul. Szkolna 53

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

pokój nauczycielski

82.

Szczygielska Małgorzata

 czwartek

poniedziałek

7.30-8.00

15.30-16.00

ul. Szkolna 53

ul. Szkolna 53

s. 0/11b

s. 0/11b

83.

Szukałczyk-Jop Monika

wtorek

 11.10-11.40

14.05-14.35

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

 pokój nauczycielski

84.

Szumiec Roma

 czwartek

 12.00-13.00

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

pokój nauczycielski

85.

Szurek Barbara

poniedziałek

 12.15-13.00

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

 s.15

86.

Szwaczko Justyna

wtorek

piątek

 13-13:30

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

 pokój nauczycielski

87.

Szymaniak Katarzyna

poniedziałek

piątek

8.00-8.30

 12.00-12.30

 ul. Marszałka Piłsudskiego

pokój nauczycielski

88.

Szymaniak Małgorzata

środa

12.15-13.15

ul. Szkolna 53

s. 0/22

89.

Świtacz Anna

czwartek

piątek

7.15-7.45

7.15-7.45

Szkolna 53

s. II/5

90.

Tarkowski Mirosław

czwartek

10.15-11.15

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

pokój nauczycieli wych. fiz.

91.

Tatarczak Agnieszka

czwartek

 9.00-10.00

ul. Szkolna 53

stołówka szkolna

92.

Tomczak Lucyna

środa

12.00 -13.00

ul. Szkolna 53

s. II/ 15

93.

Tracz Urszula

środa

12.00-13.00

ul. Szkolna 53

 pokój nauczycielski

94.

Widulińska Dorota

wtorek

10.15-11.15

 ul. Szkolna 53

 pokój nauczycielski

95.

Woźniak Jagoda

 czwartek

 12.00-13.00

 ul. Marszałka Piłsudskiego 12

 s. 12

96.

Wójcik Anna

środa

12.30-13.30

ul. Szkolna 53

 s. I/5

97.

Wójcik Bożena

czwartek

 9:00 – 10:00

 ul. Szkolna 53

 s. 0/22

98.

Wysokińska-Przystupa Ilona

środa

czwartek

16.30 -17.00

16.00 -16.30

ul. Szkolna 53

s. 0/22

99.

Zając Agnieszka

wtorek

wtorek

14.00 -14.30

14.35-15.05

ul. Szkolna 53  

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

pokój nauczycielski

100.

Zaniewska Irena

poniedziałek

środa

15.30- 16.00

7.30- 8.00

 ul. Szkolna 53

s.  0/10

s. 0/11c

101.

Zawisza Joanna

wtorek

9 :00-10:00

 ul. Szkolna 53

 stołówka szkolna

102.

Zdebska Anna

       

103.

Zielińska Małgorzata

 czwartek

 14.00-15.00

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

 s. 8

104.

Zielińska Monika

wtorek 

czwartek

14:05-14:35

8:00 – 8:30

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

sala do rewalidacji/ pokój nauczycielski

105.

Zubilewicz-Mucha Ewa

piątek

wtorek

 7.30-8.00

15.30-16.00

ul. Szkolna 53

s. 0/11b

s. 0/11b