OGŁOSZENIE OBIADOWE

za miesiąc listopad 2023 r.

Koszt obiadu uczniowskiego: 94,50 zł

Koszt obiadu nauczycielskiego: 210,00 zł.

Ze względu na dużą ilość zagubionych kart obiadowych, duplikaty nie będą wydawane uczniom.

W przypadku utraty karty prosimy o kontakt osobisty rodzica w szkole. 

Wpłaty za obiady przyjmowane będą tylko w dniach 25, 26, 27 października  2023 r. na konto bankowe szkoły

PKO BP 19 1020 3206 0000 8702 0116 8731

(w budynku przy ul. Szkolnej 53 karta obiadowa zostanie przekazana uczniowi w klasie .

W budynku przy ul. Piłsudskiego 12 po odbiór karty proszę zgłosić się do kierownika.)

Wpłaty dokonane po terminie zwrócone zostaną na konto rodzica/opiekuna.

Proszę o wpisanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasę.