Cebulki za nakrętki!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę plastikowych nakrętek w ramach akcji  charytatywnej „Cebulki za nakrętki” organizowanej przez Ligę Ochrony Przyrody (sekcja młodsza). Dzięki ofiarności naszych uczniów,  rodziców oraz mieszkańców miasta zebraliśmy pokaźną ilość tego cennego surowca. Nakrętki zostaną przekazane  po raz kolejny dzieciom z Hospicjum Małego Księcia w Lublinie. Wielkie podziękowania za okazane serce i zaangażowanie się w szkolną akcję!

Liga Ochrony Przyrody

Kolaż zdjęć przedstawia dzieci, które przyniosły plastikowe nakrętki, za które otrzymują cebulki kwiatów oraz dzieci pakujące nakrętki w worki.