Czytamy z sercem

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania i Światowego Dnia Serca, klasa 7c w dniu 5.10.2023 wzięła udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej dla placówek oświatowych „Czytamy z sercem”. Wydarzenie  to miało na celu promocję literatury i czytelnictwa a także poszerzenie wiedzy na temat serca oraz propagowanie zdrowego stylu życia jako jednej z form przeciwdziałania chorobom układu sercowo-naczyniowego. W trakcie zajęć uczniów czekała miła niespodzianka – spotkanie z ratownikiem medycznym i strażakami. Uczniowie mieli okazję pogłębić wiedzę na temat zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, którą wykorzystali do ćwiczeń na fantomie.

w bibliotece uczniowie biorą udział w zajęciach czytelniczych oraz ćwiczą udzielanie pierwszej pomocy
w bibliotece uczniowie biorą udział w zajęciach czytelniczych oraz ćwiczą udzielanie pierwszej pomocy