Wrzesień w Szkolnym Klubie Wolontariusza

Wrzesień był dla członków Szkolnego Klubu Wolontariusza czasem intensywnej pracy. 13 września odbyło się spotkanie, w czasie którego uczniowie poznali zasad działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza i omówili różne zagadnienia związane z pracą wolontariuszy. W czasie warsztatów powstały plakaty z ważnymi informacjami dotyczącymi wolontariatu. 

24 września grupa wolontariuszy z klas VI- VII pomagała w organizacji Marszu Różowej Wstążki, imprezy środowiskowej organizowanej przez Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” w celu wspierania osób z chorobami onkologicznymi, zachęcania kobiet do wykonywania regularnych badań profilaktycznych oraz popularyzowania wiedzy na temat chorób nowotworowych. 

Wolontariusze z naszej szkoły odpowiedzialni byli za udekorowanie różowymi balonami ulic miasta oraz wręczanie balonów uczestnikom wydarzenia. Mimo, że był to dzień wolny, członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza chętnie zaangażowali się w akcję.

Warto przypomnieć, że Klub nosi nazwę “Ekipa do spraw dobra” oraz może się pochwalić własnym logo. Do Klubu należeć mogą uczniowie klas VI- VIII zainteresowani bezinteresowną pracą na rzecz innych. Potwierdzeniem przynależności jest złożenie pisemnej deklaracje. Opiekunami Klubu są Izabella Hapoń, Elżbieta Jakubowska, Maria Perzyńska- Kusiak. 

Izabella Hapoń

Kolaż zdjęć przedstawiających uczniów- wolontariuszy w sali gimnastycznej
Kolaż zdjęć przedstawiający uczniów trzymających różowe balony.