Ubezpieczenie szkolne uczniów

Przedstawiamy Państwu ofertę „Ubezpieczenie grupowe następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej” złożoną przez Ubezpieczyciela InterRisk TU S.A. Vienna Insurance

Informacja ubezpieczenia – pobierz

NNW warianty ubezpieczenia – pobierz

Warunki ubezpieczenia – pobierz