„Aktywni Błękitni – Szkoła przyjazna wodzie.”

Szkoła Podstawowa nr 2 uzyskała certyfikat „Aktywni Błękitni – Szkoła przyjazna wodzie” przyznawany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W roku szkolnym 2022/2023 szkoła realizowała program edukacyjny w zakresie gospodarki wodnej podejmując różne działania promujące poprawne nawyki dotyczące bezpiecznego zachowania nad wodą, organizując dni tematyczne, podejmując współpracę z przedszkolem publicznym nr 1, uczestnicząc w 'Operacji Czysta Rzeka”, realizując zajęcia lekcyjne dotyczące wody.

                                                                                   Szkolny Koordynator Programu

                                                                                                          Katarzyna Cieżak