ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września 2023 r. według następującego harmonogramu:

8.00 – Msza Św. w kościele pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej

8.00 – Msza Ś. w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej

Budynek szkoły przy ul. Szkolnej 53:

9.00 – rozpoczęcie roku szkolnego na sali gimnastycznej dla uczniów kl. I i IV, następnie spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych:

Klasy I

kl. Ia – s. II/4

kl. Ib – s. II/5 

kl. Ic – s. II/2  

kl. Id – s. II/1 

kl. Ie – s. II/3

Klasy IV

kl. IVa – s.II/6

kl. IVb – s. II/7

kl. IVc – s. II/9

kl. IVd – s.II/10

kl. IVe – s. II/13

kl. IVf – s. II/14

9.00 – rozpoczęcie roku szkolnego kl. II i III w salach lekcyjnych z wychowawcami

Budynek szkoły przy ul. Piłsudskiego 12:

9.00 – rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów kl. V – VIII w salach lekcyjnych z wychowawcami:

kl. Va – s. 8                 kl. VIa – duża sala gimn.                    kl. VIIa – s.19

kl. Vb – s. 16               kl. VIb – mała sala gimn.                   kl. VIIb – s.25

kl. Vc – s. 17               kl. VIc – mała sala gimn.                   kl. VIIc – s.14

kl. Vd – s. 15               kl. VId – s. 26                                     kl. VIId – s.20

kl. Ve – s. 28              kl. VIe – s. 27                                      kl. VIIe – s.18

kl. VF – s. 24               kl. VIF – s. 9

kl. VIIIa – świetlica pod stołówką

kl.VIIIb – s.23

kl. VIIIc – s.29