ORGANIZACJA DOWOZÓW W DNIU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Dowóz:

– wyjazd autobusów z Łęcznej (na wszystkie trasy ) – godz. 7.15,

– przyjazd pod budynek szkoły na ul. Szkolnej 53 – godz. 7.45,

– przyjazd pod budynek szkoły na ul. Piłsudskiego 12 – godz.7.50.

Odjazd:

– z ul. Szkolnej 53 – godz. 9.40,

– z ul Piłsudskiego 12 – godz. 9.45.

Po zakończeniu spotkania z wychowawcami uczniowie korzystający w tym dniu z dowozów mają obowiązek zgłosić się do świetlicy szkolnej. Uczniowie, którzy nie będą korzystać z odwozu, a korzystali z dowozu rano, muszą dostarczyć nauczycielowi świetlicy pisemną zgodę rodziców na samodzielny powrót.

Do zobaczenia