Nagrody Burmistrza Łęcznej dla naszych uczniów

W roku szkolnym 2022/2023 wyróżniający się uczniowie otrzymali Nagrodę Burmistrza Łęcznej Leszka Włodarskiego. Nagrody pieniężne przyznano laureatom konkursów kuratoryjnych oraz uczniom za osiągnięte wyniki w nauce, sumienne wypełniane obowiązków uczniowskich oraz godne zachowanie zasługujące na szczególne wyróżnienie.

Lista uczniów, którzy otrzymali nagrodę burmistrza za uzyskanie w klasyfikacji rocznej najwyższej średniej ocen wśród uczniów danego ciągu klasowego:

Victoria Serwa (klasa IVb) – średnia ocen 5,55

Lena Stolat (klasa Vf) – średnia ocen 5,75

Dawid Antoniewski (klasa VId) – średnia ocen 5,67

Piotr Staropiętka (klasa VIIb) – średnia ocen 5,43

Szymon Zięba (klasa VIIIe) – średnia ocen 5,64

Lista uczniów, którzy otrzymali nagrodę burmistrza za zdobycie tytułu laureata lub finalisty w konkursach organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty:

Szymon Zięba (klasa VIIIe) – za zdobycie tytułu laureata konkursu z fizyki.

Szymon Zięba (klasa VIIIe) – za zdobycie tytułu laureata konkursu z języka polskiego.

Mateusz Kuźmiński (klasa VIIIf) – za zdobycie tytułu finalisty konkursu z historii.

Joanna Dolecka (klasa VIIIa) – za zdobycie tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Ameryce Łacińskiej.

Serdeczne gratulujemy nagrodzonym Uczniom oraz ich Rodzicom.