Rozstrzygnięcie konkursu „Reklama wybranego zawodu”

W ramach realizacji PROGRAMU WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO organizowany był konkurs „Reklama wybranego zawodu” skierowany do uczniów klas 0-VIII, którego celem było kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej oraz wspieranie założeń dydaktyczno-wychowawczych programów nauczania dzieci i młodzieży na różnym etapie ich kształcenia.  Zadaniem uczestnika konkursu było stworzenie pracy (rysunku, fotografii lub krótkiego filmu) odzwierciedlającej jego wiedzę na temat wybranego zawodu.

Wśród nadesłanych prac zostali wyróżnieni następujący uczniowie:

1 miejsce Lena Pawlik i Aurelia Walenciuk  (filmiki na temat wybranego zawodu)

2 miejsce Jagoda Figiel

3 miejsce Wojciech Wacławik i Puła Błażej

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy!!!

Organizatorzy

Zdjęcie przedstawia prace plastyczne uczniów, którzy zostali wyróżnieni w konkursie „Reklama wybranego zawodu”. Zawody, które zilustrowały dzieci to: piłkarz i tancerka.