Akcja Żonkile 2023 w naszej szkole

19 kwietnia 2023 r.  minęła 80-ta rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Z tej okazji nasza szkoła przystąpiła do społeczno– edukacyjnej akcji “Żonkile”, której celem już od 11 lat jest upamiętnianie tej rocznicy. Działania edukacyjne prowadzone w naszej szkole to: przygotowywanie symboli akcji – żółtych papierowych żonkili, które rozmieszczono na plakatach i w przestrzeni szkolnej; lekcje wychowawcze i lekcje tematyczne podczas zajęć z historii, j. polskiego, lekcji bibliotecznych i świetlicowych, podczas których uczniowie mieli okazję poznać wiadomości o funkcjonowaniu getta warszawskiego, przyczynach i przebiegu powstania, roli Marka Edelmana jako ostatniego przywódcy powstania oraz celach Akcji “Żonkile”. Uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne, przeczytali opowiadania dotyczące problematyki powstania w getcie warszawskim, zapoznali się z fragmentem dziennika Mary Berg, dyskutowali o postawach ludzi biorących udział w powstaniu oraz  roli pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych w życiu narodu.  Nauczyciele zaangażowani w przeprowadzenie i przebieg akcji ( Anna Galewska, Jagoda Woźniak, Monika Szukałczyk-Jop, Beata Kuś, Maria Perzyńska-Kusiak i Agnieszka Mazurkiewicz) wcześniej brali udział w szkoleniu zorganizowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich- Polin w Warszawie, pomysłodawcę i autora akcji.

Wiele ciekawych informacji o Akcji Żonkile można przeczytać na internetowej stronie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Uczniowie klasy 8 otrzymują żonkile- symbol akcji upamiętniającej wybuch powstania w getcie warszawskim.