Sukces w VIII Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Ameryce Łacińskiej.

Uczennica Joanna Dolecka z klasy VIII A zajęła drugie miejsce w VIII Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Ameryce Łacińskiej. Konkurs składał się z dwóch etapów. Szkolny , który odbył się 30 maja 2023r., do którego przystąpiło 7 uczniów. Trzech najlepszych uczniów J. Dolecka, J. Janowski i D. Zabaryło wzięło udział w II etapie, który odbył się 06 czerwca 2023r. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie. Celem Konkursu jest promowanie wśród uczniów wiedzy dotyczącej geografii, historii oraz kultury krajów Ameryki Łacińskiej.

 Honorowy Patronat: Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Prezydent Miasta Lublin. Partnerzy konkursu:Ambasada Republiki Panamy w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych KUL ,Centrum Języka Portugalskiego Instytutu Camões’a w Lublinie, Hispanistyka KUL , szkoła języka hiszpańskiego „Villablanca” w Lublinie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opiekun A. Brudzińska

Przedstawia dyplom za zajecie II miejsca w VIII Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Ameryce Łacińskiej.