Podsumowanie pracy Szkolnego Klubu Wolontariusza

Do szkolnego Klubu Wolontariusz w roku szkolnym 2022/2023 należało 59 uczniów klas V- VIII, a jego opiekunami były panie Izabella Hapoń, Elżbieta Jakubowska, Maria Perzyńska-Kusiak. Wolontariusze wraz z opiekunami uczestniczyli w wielu działaniach na rzecz szkoły i lokalnego środowiska. Były to akcje czytelnicze, ekologiczne, promujące zdrowie i charytatywne, których celem było wsparcie dla osób potrzebujących pomocy- łącznie 15 różnego rodzaju przedsięwzięć.

Ostatnim działaniem Klubu w tym roku szkolnym była akcja ,,Słoneczne Patio” przeprowadzona 14.06.2023. Miała ona na celu zainteresowanie młodszych uczniów naszej szkoły zabawami podwórkowymi i tym samym zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego. Wolontariusze przygotowali i przeprowadzili zajęcia
z klasami IIa, IIc, IId, IIe.

W czerwcu odbyło się spotkanie podsumowujące roczną pracę wolontariatu. Zgodnie z tradycją Klubu wśród uczniów opuszczających naszą szkołę wybieramy
i nagradzamy osoby, które wykazały się szczególnie aktywną i odpowiedzialną postawą. W tym roku szkolnym takie wyróżnienie otrzymają Zuzanna Borowiec VIIIa, Emilia Ceglłowska VIIIa, Gabriela Kowalczyk VIIIa, Alicja Gromada VIII c, Martyna Jakubowska VIIId.

Wszystkim wolontariuszom dziękujemy za wspólne działania. Uczniów zainteresowanych bezinteresowną pracą na rzecz innych zapraszamy w nowym roku szkolnym.

Kolaż 7 zdjęć przedstawiających uczniów w czasie zabawy na szkolnym patio.
Kolaż 7 zdjęć przedstawiający starszych uczniów wykonujących pracę wolontariuszy w różnych miejscach- w szkole, przedszkolu, na dworze.