Sztubackie strofy 2023

2 czerwca odbył się finał 28. Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Sztubackie Strofy 2023” pod Honorowym Patronatem Starosty Łęczyńskiego.

Jury w składzie: p. Danuta Binkiewicz-Kołodziej, p. Maria Dymel  oraz p. Maria Kieres- Kramek, w kategorii szkół podstawowych przyznało  nagrody uczennicom naszej szkoły.

I miejsce ( ex aequo)– Milena Sobiesiak klasa 7b

I miejsce ( ex aequo)– Emilia Cegłowska klasa 8a

III miejsce –Pola Smolnik klasa 5b

Serdecznie gratulujemy naszym poetkom i życzymy dalszych sukcesów!

Opiekę merytoryczną nad uczennicami sprawowały: p. Maria Perzyńska- Kusiak oraz p. Barbara Szurek

uczennice Emilia Cegłowska, Milena Sobiesiak i Pola Smolnik  po wręczeniu nagród trzymają pamiątkowe tomiki wierszy.
nagrodzone uczennice Emilia Cegłowska, Milena Sobiesiak i Pola Smolnik siedzą przy stoliku i prezentują swoje wiersze.