Sukcesy naszych uczniów w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Piękno dziecka”

30 maja 2023r. w Szkole Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie, odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród laureatom III edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Piękno Dziecka”.  Hasło przewodnie tegorocznej edycji: „Dziedzictwo cywilizacyjne Europy-moja podróż”.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań dziedzictwem cywilizacyjnym Europy oraz kształcenie kompetencji kluczowych – świadomości i ekspresji kulturalnej (wrażliwości i przyjemności z odbioru dzieł sztuki, poczucia tożsamości, szacunku i otwartej postawy wobec różnorodnej ekspresji kulturalnej, pielęgnowanie zdolności estetycznych poprzez wyrażanie siebie środkami artystycznymi).

Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki, Rzecznik Praw Dziecka, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Wojewódzka Bibliotek Pedagogiczna im. KEN oraz Wydział Artystyczny UMCS. 

Laureatami konkursu reprezentującymi naszą szkołę są:

Aleksandra Radomska, klasa I e

Jan Onyszko, klasa V d

 Gratulacje!!

Ewa Czerniak

Laureaci konkursu podczas wręczenia nagród.