PODUMOWANIE KONKURSU „CZYSTA SZATNIA”

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole zorganizowany był konkurs „Czysta Szatnia”, którego celem było między innymi kształcenie współodpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia, przestrzeganie podstawowych zasad utrzymania porządku oraz dbałość o estetykę szatni. W pierwszym okresie nauki udział brały sumiennie klasy 1, 2 i 3, a w drugim do rywalizacji dołączyły także klasy 4.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dwóch etapach – na koniec pierwszego i drugiego okresu nauki w roku szkolnym 2022/2023.

Wyróżnione i nagrodzone zostały następujące klasy:

I etap: klasy 1E, 2E, 3F

Nagrody (pizza dla zwycięskiej klasy) ufundowało Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu Szkół Nr 1 w Łęcznej.

II etap : klasy 1C, 2D, 2E, 2F, 3F, 4C

Nagrody (także pizza dla zwycięskiej klasy) ufundowała Rada Rodziców naszej szkoły.

Gratulujemy zwycięzcom!!!

Organizatorzy

Na zdjęciu widać uczniów jednej z wyróżnionych klas w konkursie. Dzieci siedzą w kole, a  nagroda – pizza jest w środku koła. Jeden z uczniów trzyma dyplom. Wszyscy są uśmiechnięci.