I Powiatowy Turniej układania kostki Rubika ”Wyobraźnia i refleks” w naszej szkole!!!

W dniu 31.05.2023 r. odbył się w naszej szkole I Powiatowy Turniej układania kostki Rubika „Wyobraźnia i refleks”. Ideą konkursu było rozwijanie logicznego myślenia, wyobraźni, refleksu, wskazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, nauka zdrowej rywalizacji oraz zasad fair play.

W turnieju udział wzięło 21 uczniów z kl. I-VIII z powiatu łęczyńskiego. Gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej w Milejowie, Szkoły Podstawowej w Zofiówce, oraz uczniowie z naszej szkoły. Zadaniem zawodników było ułożenie kostki 2 na 2, Pyramix oraz 3 na 3, liczył się czas każdego ułożenia. Zawodnicy, którzy uzyskali najlepsze średnie z ułożenia wszystkich kostek w przeliczeniu na punkty zostali laureatami.

 Sędziami turnieju byli: Jagoda Fedurek kl. VIb, Aleksandra Pękała kl. VIa, Adam Serwa kl. VId, Rafał Czajkowski kl.Vf. Nie mogę nie wspomnieć uczniów, którzy mieli bardzo ważną rolę podczas Turnieju – mieszali kostki zawodnikom w odpowiednim porządku. „Mieszaczami” byli: Kacper Broński kl. Va, Natalia Filipiak kl.Vf, Maksymilian Józefara kl.Vc, Kacper Kotuła kl.VIa.

Nasza matematyczka, pani Agnieszka Serwa czuwała nad prawidłowością naliczania punktów zawodnikom.

Laureatami Turnieju zostali:

1 miejsce -Patryk Czupryn kl. VId.SP 2 -27 pkt

2 miejsce –Filip Bijata kl. VId SP 2 -22 pkt

3 miejsce –Aleksander Pochodyła kl. VIe SP2 -11 pkt.

Wyróżnienie- Tymoteusz Łoboda kl.VIb SP 4 w Łęcznej- 9 pkt i Łukasz Mazur kl. VI  SP w Zofiówce – 9 pkt oraz jedyna uczestniczka Turnieju Hania Świtacz kl. IIa SP 2. 

Nagrody laureatom wręczyła pani dyrektor Hanna Lipińska – Stopa

Bardzo dziękujemy Urzędowi Miasta Łęczna za środki na zakup nagród oraz Radzie Rodziców za zakup niezbędnych rzeczy do przeprowadzenia konkursu.

Bardzo dziękujemy uczniom za pomoc w organizacji turnieju. Bardzo dziękujemy rodzicom i nauczycielom, którzy opiekowali się zawodnikami w czasie trwania Turnieju. 

Organizatorami turnieju były pedagog szkolna- Joanna Kłodzińska i nauczyciel bibliotekarz Małgorzata Zielińska.

Zdjęcie - uczniowie przy wręczeniu nagród