Czwarty Wieczór Poezji

W czwartkowy wieczór 25 maja 2023 roku w CK- Osiedlowy Dom Kultury na ul. Górniczej 12 odbył się Wieczór Poezji Katarzyny Anny Lendzion – absolwentki naszej szkoły.

Było to czwarte już spotkanie z całego cyklu wieczorów poświęconych dorobkowi literackiemu członków formacji zrzeszającej młodych twórców literatury „Kocyk Literacki” działającej przy naszej szkole pod opieką pani Marii Perzyńskiej-Kusiak.

Wydarzenie odbyło się we współpracy „Kocyka Literackiego”, CK – Osiedlowego Domu Kultury, Filii nr.1 Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej i Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki PLAMA.

15 czerwca  zapraszamy na ostatni przed wakacyjną przerwą Wieczór Poezji Poli Waszuk, kolejnego członka „Kocyka Literackiego”.

Na stoliku leżą tomiki poezji Katarzyny Anny Lendzion „Tablice wrażliwości” oraz herbaciana róża.
Katarzyna Anna Lendzion stoi na tle obrazów