Konkurs ortograficzny dla klas drugich i trzecich pod hasłem „Z ortografią za pan brat”

Dnia 29 maja w naszej szkole odbył się konkurs ortograficzny dla uczniów klas drugich i trzecich

Wzięło w nim 24 uczniów, wytypowanych przez wychowawców klas.

Cele konkursu:

1.Dbałość o czystość i piękno języka polskiego.

2.Podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji polskiej.

3.Doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych.

4.Motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii.

5 Kształcenie pamięci, uwagi i logicznego myślenia.

W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętności ich zastosowania.

Wśród klas drugich:

1 miejsce zajął Filip Kawalerski z klasy 2c

2 miejsce zajęła Nina Nicka z klasy 2b

3 miejsce zajęły Olga Wójcicka z klasy 2f i Łucja Toruń z klasy 2a

Wśród klas trzecich :

1 miejsce zajęła Lidia Kowalska z klasy 3f

2 miejsce zajęła Aleksandra Lendzion  z klasy 3a

3 miejsce zajął Aleksander Demczuk z klasy 3e

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy dalszych sukcesów.

Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród książkowych.

Organizatorzy: Marta Bałaszek, Alicja Kędzierska

Na zdjęciu laureaci szkolnego konkursu ortograficznego z klas drugich i trzecich