WOJEWÓDZKI PROJEKT Z ZAKRESU EDUKACJI FINANSOWEJ NA LEKCJACH MATEMATYKI „MISJA PIENIĄDZE”.

Do udziału w tym przedsięwzięciu szkołę zgłosili nauczyciele matematyki na początku roku szkolnego 2022-2023. Spośród ogromnej liczby szkół Lubelszczyzny do realizacji projektu zakwalifikowano 20 placówek, w tym SP nr 2 w Łęcznej.

Panie Alina Kłyza i Agnieszka Kuriata zostały przeszkolone w tym zakresie podczas szkoleń z pracownikiem NBP i metodykiem LSCDN.  W okresie 6.02.2023 – 20.05.2023, uczniowie z klas  6B, 6E i 7A realizowali wojewódzki projekt edukacyjny o tematyce ekonomicznej pt. „Misja pieniądze”.

Celem projektu był rozwój świadomości finansowej wśród uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania pieniędzmi.

Projekt „Misja pieniądze” , uczniowie realizowali w czasie  lekcji matematyki. Poznanie treści ekonomicznych i finansowych na matematyce sprzyjało rozwijaniu kompetencji kluczowych: inicjatywność i przedsiębiorczość, kompetencje obywatelskie.

W ramach projektu „Misja pieniądze”, z uczniami przeprowadzono 4- godzinne spotkania, na których zrealizowano treści dotyczące:

a) Pieniądze w domu, gospodarowanie budżetem domowym.

b) Bank i jego rola.

c) Dobry zwyczaj mądrze pożyczaj.

d) Dbaj o swoje pieniądze.

Po zrealizowaniu tematyki spotkań, uczniowie przystąpili do konkursu. Troje uczniów z najlepszym wynikiem, wzięło udział w uroczystym spotkaniu podsumowującym projekt.

Spotkanie odbyło się 19.05.2023 w LSCDN w Lublinie, gdzie wręczono nagrody, dyplomy i podziękowania.

Realizatorkami projektu w naszej szkole były panie: Alina Kłyza i Agnieszka Kuriata