Turniej Mitologiczny dla klas VI

11 maja klasy szóste wzięły udział w IX edycji Turnieju Mitologicznego organizowanego co roku w naszej szkole.

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test, zaprezentować strój i rekwizyty wybranej postaci mitologicznej oraz wykonać plakat.

Wyniki zmagań szóstoklasistów:

I miejsce – klasa 6b

II miejsce – klasa 6c

III miejsce – klasa 6a

W kategorii praca plastyczna maksymalną ilość punktów uzyskała klasa 6d, natomiast w kategorii strój – klasa 6c.

Jury stwierdziło, że w bieżącym roku szkolnym wszystkie klasy, biorące udział w turnieju, wykazały się imponującą wiedzą z zakresu mitologii greckiej i w związku z tym zasługują na słowa uznania oraz gratulacje.

Konkurs zorganizowali: Jarosław Bałaban, Jagoda Woźniak.

Pani wicedyrektor Danuta Szychta-Zagwodzka wręcza nagrody klasie 6b, która zajęła pierwsze miejsce w Turnieju mitologicznym
Zdjęcia grupowe wszystkich uczniów klas 6 biorących udział w Turnieju mitologicznym.