Podsumowanie projektu ,,Empatyczna klasa”.

Klasy 5f, 6b,6c i 8d ukończyły wszystkie misje projektu ,,Empatyczna klasa”. Zapoznanie  uczniów z tematyką empatii było kluczowe, ale dla wszystkich ważna była integracja grup klasowych, działanie w dobrym imieniu i wspólny dla wszystkich cel.

Uczniowie bardzo zaangażowali się realizacje zadań, chcieli współpracować w grupie, chętnie wypełniali,, misję’ pogłębiając swoja wiedze na temat empatii, tolerancji ,akceptacji.  Realizowaliśmy treści w praktyce jak i teorii czyniąc dobro. Wszystkie zadania realizowane były od października 2022 do maja 2023roku.

Ostatnim etapem był konkurs Grafiki 3D ,,Projektuj z Empatią” w którym  nasz uczeń zajął 2 miejsce, a jest nim Szymon Wójtowicz . Gratulujemy!!!

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który podsumowuję cały projekt.

https://www.canva.com/design/DAFTc-qop0U/dml0Iaz7Y_T08WRRZcQ4kQ/watch?utm_content=DAFTc-qop0U&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Anna Świtacz

Barbara Podoba

Justyna Szwaczko