Wędrujemy po Roztoczu

16.05.2023 r.  uczniowie  klasy Vc i VI a poznawali walory przyrodnicze i kulturowe naszego regionu, wędrując po krainie buka, jodły i tarpana zwanej Roztoczem. Najważniejsze zabytki i historię miasta  Zamość ,mieli okazję poznać rywalizując w grze miejskiej. Podziwiali piękne krajobrazy Roztocza wędrując po Roztoczańskim Parku Narodowym. Faunę i florę regionu zgłębiali uczestnicząc w zajęciach zorganizowanych w Muzeum Przyrodniczym RPN w Zwierzyńcu.

Organizatorzy

A. Brudzińska , A. Serwa, J. Cur