Powiatowy Konkurs Matematyczno-Geograficzny MAT-GEO

11.05.2023r.nasza szkoła była organizatorem I edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno-Geograficznego „MAT -GEO”. Konkurs przeznaczony dla uczniów VII I VIII klasy szkoły podstawowej z powiatu łęczyńskiego rozwijał zainteresowania i uzdolnienia z matematyki i geografii. Doskonalił umiejętność wykonywania obliczeń matematycznych i znajomość obiektów geograficznych na mapie świata. W konkursie wzięło udział 10 uczniów z czterech szkół podstawowych powiatu łęczyńskiego.

Komisja składająca się z nauczycieli – opiekunów sprawdziła prace konkursowe i wyłoniła zwycięzców:

Laureatami I edycji Konkursu Powiatowego Matematyczno-Geograficznego „MAT-GEO” zostali:

I miejsce – Szymon Zięba Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej

II miejsce-Arleta Hulewska Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej

III miejsce – Jakub Haratym Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej

Pani dyrektor wręczyła wszystkim uczestnikom konkursu dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Dyrekcję SP nr 2 oraz Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Łęcznej.  Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy

A. Brudzińska   A. Serwa