Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie!

W dniu 16 maja 2023 uczniowie realizujący program edukacyjny Wód Polskich odwiedzili Przedszkole Publiczne nr 1. Celem programu jest promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Zdobytą wiedzę uczniowie klasy 6c mogli przekazać przedszkolakom w sposób praktyczny wykonując doświadczenia o wodzie,

w których  dzieci chętnie brały udział.

Katarzyna Cieżak

Uczniowie prezentują zagrożenie dla środowiska spowodowane przez nielegalne wysypiska śmieci.
Przedszkolaki badają wpływ detergentów na napięcie powierzchniowe wody.