Wsparcie dla szkoły w ramach projektu SCWEW

     W ostatnich miesiącach realizacji projektu SCWEW odbywają się różne formy wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Aby zainteresowane osoby mogły z nich łatwiej skorzystać niektóre z konsultacji/superwizji z ekspertami planowanych w SOSW w Świdniku odbędą się w budynku szkoły przy ulicy Szkolnej 53.

1. Superwizja z Panią Anną Prokopiak – SP2 w Łęcznej, ul. Szkolna 53, sala II/11:

25.05.2023 – 14:00-18:00

2. Konsultacje z ekspertem M. Guellard – SP2 w Łęcznej, ul. Szkolna 53, sala II/11:

22.05.2023 – 13:30-18:30

Szkolny koordynator projektu czeka w punkcie konsultacyjnym – SP2 w Łęcznej, ul. Szkolna 53, sala II/11 na rodziców
i nauczycieli, którzy chcą porozmawiać o trudnościach uczniów i wspólnie poszukać rozwiązań.

25.04.2023 r. – 15:00-16:00

16.05.2023 r. – 15:00-16:00

01.06.2023 r. – 15:00-16:00