Operacja „Czysta Rzeka”

27.04.2023 r. wolontariusze z naszej szkoły, wśród których byli chętni uczniowie i nauczyciele, w ramach akcji Operacja Czysta Rzeka sprzątali tereny leżące nad Wieprzem na obrzeżach Łęcznej.

Operacja Czysta Rzeka to akcja ogólnopolska polegająca na zbiórce odpadów z koryt rzek, ich brzegów oraz terenów zielonych i rekreacyjnych. Projekt zwraca uwagę na wszechstronny problem zaśmiecania terenów o wysokich walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych. Akcja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: młodzieży szkolnej, turystów, wędkarzy i społeczności lokalnych zamieszkujących okolice rzek.

Liczne znalezione w czasie akcji zaśmiecone miejsca oraz worki napełnione zebranymi odpadami pokazują, że tego typu działania są konieczne.

Organizatorzy

Uczniowie i nauczyciele sprzątający tereny leżące nad Wieprzem na obrzeżach Łęcznej w ramach akcji "Operacja Czysta Rzeka"
Zadowoleni uczniowie trzymający podziękowania/dyplomy za udział w akcji "Operacja Czysta Rzeka". Niebieskie worki wypełnione zebranymi śmieciami.