AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA

24 kwietnia uczniowie klas I – IV uczestniczyli w sprzątaniu świata z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Dzięki akcji uprzątnęliśmy teren szkolny, Plac Kościuszki, łęczyńskie parki oraz trawniki w pobliżu szkoły. Zainicjowane działania miały na celu pobudzenie świadomości ekologicznej i inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Dziękujemy wszystkim Uczniom i Nauczycielom zaangażowanym w akcję!

Samorząd Uczniowski klas I-IV

Kolaże zdjęć przedstawiają uczniów w rękawicach ochronnych, którzy zbierają śmieci w parkach i na trawnikach.
Kolaże zdjęć przedstawiają uczniów w rękawicach ochronnych, którzy zbierają śmieci w parkach i na trawnikach.