TARGI EDUKACYJNE

Dnia 13 kwietnia 2023 roku, po  raz kolejny w  naszej szkole odbyły się Targi Edukacyjne.

Z zaproszenia naszej szkoły skorzystały wszystkie szkoły średnie z powiatu łęczyńskiego – Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespół Szkół im. K. Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół Szkół w Ludwinie, Zespół Szkół w Milejowie, Zespół Szkół w Puchaczowie.

Wydarzenie, zorganizowane przez pedagoga Joannę Kłodzińską i nauczyciela doradztwa zawodowego p. Iwonę Sochacką, otworzyła pani wicedyrektor Hanna Lipińska – Stopa, witając przybyłych gości i uczestników Targów oraz kierując słowa wstępu do naszych  ósmoklasistów.

Podczas Targów uczniowie mieli okazję zobaczyć prezentacje przygotowane przez Szkoły, a także porozmawiać zarówno z nauczycielami, jak i uczniami danej szkoły, niejednokrotnie absolwentami naszej szkoły podstawowej. Uczniowie otrzymali  ulotki z ofertą szkół  i drobne gadżety.

Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem naszych uczniów, którzy mieli też przestrzeń, aby między sobą podyskutować o interesujących ich szkołach.

Dziękujemy nauczycielom  i uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy prezentowali swoje oferty.

Wydarzenie to pewnością będzie kontynuowane w latach następnych.

Zdjęcie przedstawia dyrektor szkoły witającą uczestników targów Edukacyjnych
Zdjęcie przedstawia stoisko Zespołu Szkół Górniczych