Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. „Tadeusz Kościuszko”

Po raz pierwszy w naszej szkole został zorganizowany Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. „Tadeusz Kościuszko- nasz patron”. Patronat nad konkursem objęło Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Burmistrz Łęcznej. Temat konkursu nieprzypadkowy- to patron naszej szkoły i 17 innych szkół w naszym województwie . Na konkurs przysłano wiele prac .Komisja pokonkursowa wyłoniła laureatów. Są to:

W kategorii klas pierwszych:

1 miejsce zajęła Julia Koźmian SP2Łęczna

2 miejsce zajęła Milena Steć SP2 Łęczna

3 miejsce zajęły ex aequo Pola Moniuszko SP 1 Puławy i Zofia Kozak SP2 Łęczna

Wyróżnienia otrzymały: Karina Bida SP Husynne, Maria Musik SP2 Łęczna, Nicol Kościółek SP2Łęczna

W kategorii klas drugich:

1 miejsce zajęła Julia Dudek SP2 Łęczna

2 miejsce zajęła Łucja Toruń SP2 Łęczna

3 miejsce zajął Maciej Bernaciak SP Jarczew

Wyróżnienia otrzymały: Ewa Kosik SP Husynne, Natalia Lisek SP2 Łęczna

W kategorii klas trzecich:

1 miejsce zajęła Anna Mikos SP Puławy

2 miejsce zajęła Magdalena Oleszek SP Lipiny Górne

3 miejsce zajęli ex aequo Milena Soboń SP2 Łęczna i Miłosz Świątek SP Husynne

Wyróżnienia otrzymali: Karol Mróz SP Leśniowice, Szymon Parzyszek SP Jarczew, Szymon Gzik SP2 Łęczna, Alan Kowalik SP1 Puławy, Zuzanna Bzdyra SP Lipiny Górne. Wszystkim laureatom bardzo serdecznie gratulujemy . Dyplomy i nagrody zostaną wręczone 21 kwietnia 2023r.

organizatorzy