Konkurs plastyczno-fotograficzno-filmowy z Doradztwa Zawodowego dla klas 0-VIII

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w KONKURSIE  PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNO-FILMOWYM dot. Reklamy wybranego przez siebie zawodu.

Cele konkursu:

– wspieranie uczniów w procesie przygotowania do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu,

– pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień z uwzględnieniem predyspozycji zawodowych,

– zachęcanie do cyfrowej interpretacji rzeczywistości,

– rozwijanie zainteresowań plastycznych, fotograficznych i filmowych uczniów,

– kształtowanie wśród uczniów twórczych postaw.

Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej – pion klas 0-VIII.

Tematyka prac:

Prace powinny odnosić się do tematu konkursu, przedstawiać zainteresowania uczniów, które mogą mieć wpływ na ich dalszą drogę zawodową .

Technika wykonania:

Technika wykonania – rysunek dowolną techniką, zdjęcie bądź film (max 2 minuty)

Kryteria oceniania:

Punktowane będą – pomysłowość, estetyka i samodzielność wykonania, zgodność z tematem

Termin:

Prace należy przesłać do dnia 20 maja 2023 roku za pomocą platformy Classroom na adres gmail: joannaklodzinska@sp2leczna.pl magdalenadabrowska@sp2leczna.plmartabalaszek@sp2leczna.pl,  i iwonasochacka@sp2leczna.pl

Przewidziane nagrody!!!

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie!

Napis Doradztwo zawodowe i dokoła napisu piktogramy dot. przedmiotów np. młotek, aparat