Z jakiego wsparcia można skorzystać w VIII etapie projektu SCWEW?

    Rozpoczął się ostatni etap realizacji pilotażowego projektu SCWEW. Nadal będą odbywały się konsultacje i superwizje z ekspertami i koordynatorem, będzie działała grupa wsparcia dla nauczycieli wspomagających. Nauczyciele będą dzielili się swoim doświadczeniem w postaci lekcji koleżeńskich.
    Zachęcamy nauczycieli i rodziców do skorzystania z oferowanych form wsparcia.

Dyżur koordynatora ds. edukacji włączającej w szkole w VIII etapie projektu
(sala II/11, ul. Szkolna 53):

25.04.2023 r. – 15:00-16:00

16.05.2023 r. – 15:00-16:00

01.06.2023 r. – 15:00-16:00

Konsultacje z ekspertami dla nauczycieli w SOSW Świdnik:

11.05.2023 – 13.00-18.00.
09.05.2023 – 13.30 -18.30
13.06.2023 – 13:30-18.30
02.06.2023 – 11.00-14.00 
20.06.2023 – 13.00-15.00