FINALIŚCI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LOGICZNEGO

W dniu 25 marca 2023 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS odbył się wojewódzki finał Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego – VII Memoriał Urszuli Marciniak. Celem zawodów jest upamiętnienie i kontynuowanie dzieła Urszuli Marciniak, którym było szerzenie i popularyzowanie logicznego myślenia i podnoszenia kultury matematycznej wśród Polaków.

Konkurs był dwuetapowy. Pierwszy odbywał się w szkole i polegał na rozwiązaniu zadań i łamigłówek logicznych. Zaś finał konkursu odbył się na UMCS-ie, składał się z trzech 45- minutowych rund i polegał na rozwiązywaniu zadań logicznych. Do etapu szkolnego przystąpiło 61 uczniów z klas V-VIII. Do finału zakwalifikowało się 16 osób.

Finalistami konkursu z naszej szkoły zostali uczniowie:

  1. W kategorii „Młodzicy” są to: Magdalena Jakubiec 5c, Maja Kuchcewicz 5a, Szymon Puła 5a, Jakub Staropiętka 5d, Jagoda Tatarczak 5d.
  2. W kategorii „Juniorzy” są to: Emilia Cegłowska 8a, Jakub Janowski 8a, Michał Stasikowski 8a, Michał Jakubowski 7b, Jagoda Fedurek 6b, Adam Serwa 6d, Nikola Szymaniak 6d, Nikola Trojanowska 7c, Jakub Wróblewski 7c.

Do konkursu uczniów przygotowali nauczyciele matematyki: Alina Kłyza, Agnieszka Kuriata, Agnieszka Serwa, Katarzyna Starzyńska, Anna Żołnacz.

GRATULUJEMY !!!

Finaliści zgromadzeni w aulii czekający na wyniki konkursu
Uczniowie kategorii Młodzicy przygotowujący się do rozwiązywania testu
Finaliści wojewódzkiego konkursu logicznego z dyplomami