Z jakiego wsparcia korzystają uczniowie, rodzice i nauczyciele w ramach działań objętych projektem SCWEW?

Skończył się VII etap realizacji w szkole pilotażowego projektu SCWEW. W dalszym ciągu uczniowie, rodzice i nauczyciele korzystali z różnych form pomocy w ramach realizacji edukacji włączającej. Odbyły się szkolenia dla nauczycieli i rodziców, konsultacje oraz  superwizje z ekspertami i specjalistami dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacje z koordynatorem. Nauczyciele dzielili się swoim doświadczeniem i umiejętnościami w ramach koleżeńskich lekcji pokazowych.
     W marcu została przeprowadzona ankieta skierowana do nauczycieli i rodziców, mająca na celu określenie korzyści z uczestnictwa w projekcie dla szkoły i nauczycieli oraz rodziców i uczniów.

     Nauczyciele podkreślili możliwość nowego spojrzenia na trudności, z jakimi borykają się uczniowie oraz możliwość superwizji i konsultacji z ekspertami w zakresie dostosowania metod i form pracy w klasie zróżnicowanej oraz wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jako dużą pomoc wskazali też pokazowe lekcje koleżeńskie, dzięki którym wzbogacili swoje doświadczenie i warsztat pracy. Różne formy współpracy spowodowały nawiązanie bliższych relacji między kadrą pedagogiczną szkoły. Odbyte szkolenia natomiast przełożyły się na uatrakcyjnienie zajęć.

      Rodzice docenili możliwość konsultacji specjalistycznych w zakresie diagnozy własnego dziecka. Ważna okazała się pomoc w zrozumieniu problemów i potrzeb dziecka uzyskana w czasie superwizji i konsultacji z ekspertami. Pomocne okazały się  wskazówki, jak postępować w trudnych sytuacjach.

     Od kwietnia rozpocznie się ostatni, już VIII, etapu projektu. Podobnie jak w poprzednich etapach realizowane będą różne formy wsparcia. Nadal będzie działał punkt konsultacyjny w budynku przy ul. Szkolnej 53 w sali II/11. W czasie dyżuru można będzie porozmawiać z koordynatorem i zaplanować działania mające na celu wsparcie uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Terminy zostaną podane na początku kwietnia na stronie szkoły w zakładce SCWEW.