OGÓLNOPOLSKI PROJEKT KATECHETYCZNY „W DOMU, PRZEDSZKOLU, SZKOLE Z BOGIEM”

W Ogólnopolskim Projekcie Katechetycznym „W DOMU, PRZEDSZKOLU, SZKOLE Z BOGIEM” wzięły udział dzieci z klas: 3b i 3f.
Celem projektu było ukazanie dzieciom Boga Ojca objawiającego swoją miłość do ludzi poprzez stworzenie i odkupienie, rozwijanie u dzieci miłości do Boga wyrażającej się poprzez czynienie dobra i opartej na tej miłości relacji z ludźmi. Kształtowanie w dzieciach empatii i szacunku wobec innych ludzi.

=> Zachęcam do obejrzenia prezentacji z podsumowania projektu.  

tekst: Beata Kowalska