Wieczór poezji

23 lutego w CK-Osiedlowym Domu Kultury na ul. Górniczej 12 miał miejsce Wieczór Poezji Weroniki Pyszyńskiej absolwentki naszej szkoły. Był to pierwszy z całego cyklu wieczorów, w czasie których zaprezentowany zostanie dorobek literacki członków formacji “Kocyk Literacki” działającej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej, nad którym opiekę artystyczną sprawuje p. Maria Perzyńska-Kusiak.

Wydarzenia te są realizowane we współpracy CK- Osiedlowego Domu Kultury, Filii nr 1 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej i właśnie “Kocyka Literackiego zrzeszającego młodych twórców literatury będących absolwentami  lub obecnymi uczniami naszej szkoły.

Już w marcu zapraszamy na Wieczór Poezji kolejnego  Kocykowicza- Oliwii Harmasz.

Plakat zapraszający na Wieczór Poezji Weroniki Pyszyńskiej. w centrum grafiki kwitnąca konwalia.
Sala , w której odbywa się Wieczór Poezji. Widownia siedzi przy stolikach. Na scenie poetka w towarzystwie opiekuna artystycznego.