Najcenniejszy zabytek

Interdyscyplinarne zajęcia, czyli połączone lekcje historii i religii, miały miejsce w poniedziałek 27
lutego. Klasa 8 E i 6 E zapoznały się z architekturą, wystrojem i zabytkami ruchomymi, które są
zgromadzone w kościele św. Marii Magdaleny. Najwięcej zainteresowania wzbudziły krypty, czyli
liczne pochówki, które kryją się pod posadzką świątyni, znalezione podczas rewitalizacji w 2020 r.
Najcenniejszą jest krypta Adama Noskowskiego, fundatora kościoła, choć pamiętamy, że pierwszy
drewniany budynek sakralny jeszcze przed rokiem 1440 wzniósł Stanisław Tęczyński, starosta
wojnicki. Uczniowie dowiedzieli się także, skąd pochodzi nazwa ulicy, przy której leży kościół oraz
w jaki sposób przechowywane są relikwie, czyli szczątki różnych świętych. Podczas zwiedzania,
opiekujący się świątynią p. Czesław Fizia, zademonstrował uroczyste odsłonięcie obrazu Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w bocznej kaplicy, której rewitalizacja jest darem dra inż. Stanisława
Stachowicza. Łęczniańska świątynia to najcenniejszy zabytek naszego miasta, przez wieki
najczęściej dewastowany, m.in. podczas potopu szwedzkiego; to także swoista galeria sztuki z
licznymi, cennymi obrazami, łącząca co najmniej trzy style: gotycki, późnobarokowy oraz tzw.
renesans lubelski. Oprowadzającymi byli nauczyciele: Monika Szukałczyk-Jop i Grzegorz Jacek
Pelica. (MSJ, GJP)

grupa uczniów chłopców i dziewcząt, którzy ubrani są w kurtki, za nimi w drugim planie wnętrze kościoła
grupa uczniów chłopców i dziewcząt, którzy ubrani są w kurtki, za nimi w drugim planie wnętrze kościoła