Zarządzenie nr 16/2023 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

Link do zarządzenia nr 16/2023 Lubelskiego Kuratora Oświaty:

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=12531